Στατική επίλυση αμφίπακτου πλαισίου

Δεδομένα φορέα


 
 
Σύνδεση δοκού-υποστυλώματος

Η δοκός τοποθετείται στη στάθμη H. Προεξέχει hb/2 πάνω από τη στάθμη H.

Η δοκός τοποθετείται στη στάθμη H-yc.

Η δοκός τοποθετείται στη στάθμη H-yc.
Στο τμήμα του κόμβου δοκού-υποστυλώματος δημιουργούνται απολύτως στερεοί βραχίονες.

yc: Η κατακόρυφη απόσταση του κέντρου βάρους της δοκού από την άνω παρειά της.

 
Φορτία